Zastrzeżenia dotyczące wyboru J. Przyłębskiej na prezesa TK

  • Spotkanie sędziów TK 20 grudnia 2016 r. nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK w rozumieniu obowiązujących wówczas przepisów ze względu na zbyt małą liczbę uczestników.
  • W głosowaniu nad zgłoszonymi kandydaturami nie wzięła udziału co najmniej połowa ani pełnego składu TK (8 z 15), ani połowa sędziów obecnych na spotkaniu 20 grudnia 2016 r. (7 z 14). Głosowało tylko 6 sędziów.
  • W głosowaniu 20 grudnia wzięło udział trzech sędziów, co do których istnieją zastrzeżenia co do ich statusu i prawidłowości wyboru (zostali wybrani na już zajęte miejsca). Sędziów, co do których wyboru nie ma formalnych zastrzeżeń głosowało tylko trzech.
  • Sędziowie zebrani 20 grudnia 2016 r. nie podjęli wymaganej przepisami uchwały o przedstawieniu Prezydentowi kandydatów na prezesa TK.

Pełen tekst opinii Instytutu Prawa i Społeczeństwa poniżej.