Założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej do zmian w systemie oświaty

Począwszy od września 2017 ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu.

Zatem powstanie:

 • 8-letnia szkoła powszechna,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum i 5 – letnia dwustopniowa szkół branżowa z 3-letnim pierwszym stopniem i 2-letnim drugim stopniem.
 • Stanowisko
  Petycja Związku Nauczycielstwa Polskiego "Brońmy polskiej szkoły?
  Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską "nowe" rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły. Więcej:
  http://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly
 • Stanowisko
  Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
  Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej reformy ustroju szkolnego. Nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Reforma będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie państwa, ani tym bardziej w budżetach samorządów nie ma dodatkowych środków na wydatki związane z reformą oświaty. Więcej:
  http://www.znp.edu.pl/element/2749/Stanowisko_Prezydium_ZG_ZNP_z_dnia_8_lipca_2016_r
 • Wniosek
  Pytania do Minister Edukacji Narodowej
  Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi na pytania, które pozwolą doprecyzować przedstawione przez Ministerstwo zamierzenia i właściwie rozpoznać ich praktyczne skutki. Więcej:

  http://www.znp.edu.pl/element/2750/Pytania_do_Minister_Edukacji_Narodowej
 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, w sprawie zmian w oświacie, zapowiedzianych w dniu 27 czerwca 2016 r.
  Projektowane zmiany powodują pojawienie się nowego, obciążającego setki samorządów, uczniów, rodziców i nauczycieli problemu wielkiej reorganizacji sieci szkół, która nie znajduje uzasadnienia w przewidywanym podwyższeniu jakości edukacji w dającej się przewidzieć przyszłości.