XII Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji prowadzonej w okresie od 16 maja do 15 listopada 2018

Podobnie jak w poprzednich komunikatach – największe zaniepokojenie ekspertów budzi nieprzywiązywanie wagi do rzetelnego konsultowania pomysłów legislacyjnych. W tym półroczu aż siedem projektów było skrywanych przed opinią publiczną. Jednym z nich był głośny projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, innym tworzony szybko w trakcie kampanii samorządowej projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Opublikowany raport „Skrywane projekty ustaw” to dwunasty komunikat na temat jakości prawa stanowionego w Polsce, opracowany przez Obywatelskie Forum Legislacji, działające przy Fundacji im. Stefana Batorego od 2009 roku.