Wolność zgromadzeń w praktyce polskich sądów. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu postępowań

Raport jest wynikiem monitoringu procesów sądowych, w których obwinionymi i oskarżonymi byli obywatele biorący udział w zgromadzeniach publicznych. Raport obejmuje materiał zgromadzony w trakcie 250 obserwacji w 142 sprawach. Obserwacje były prowadzone w 16 sądach powszechnych na terenie całego kraju w okresie od marca 2018 r. do czerwca 2019 r.

Test raportu do pobrania poniżej.