Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Ustawa została przyjęta przez sejm i przekazano ją do dalszych prac w Senacie.

 • Apel
  Apel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Prezydenta zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności
  Uchwalona ustawa stwarza zagrożenie dla niezależności społeczeństwa obywatelskiego, niszcząc dotychczasowy system współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, czyniąc go zarówno nieprzejrzystym jak i obarczonym ryzykiem silnego upolitycznienia oraz wprowadzając możliwość różnicowania relacji z wybranymi organizacjami w oparciu o wiarę i światopogląd.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Komunikat
  Komunikat Prasowy Forum Darczyńców w Polsce
  Forum Darczyńców w Polsce negatywnie ocenia ustawę o Narodowym Instytucie Wolności. Aspektem zmian, który nas szczególnie niepokoi, jest kwestia braku przejrzystości wydatkowania ok. 100 mln zł środków publicznych rocznie dla organizacji pozarządowych oraz wysokie ryzyko upolitycznienia nowej instytucji.

  Tworzenie nowej instytucji nie jest naszym zdaniem potrzebne ani celowe.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pobierz tekst projektu

Jest to zmieniony projekt, który wcześniej miał nazwę projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt uwzględnia uwagi Rady Ministrów i w tym kształcie został przekazany do Sejmu.

 • Stanowisko
  Stanowisko Związku Miast Polskich
  Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

  Projekt zawiera rozwiązania, które będą prowadzić do nieprzewidywalnych długotrwałych skutków w obszarze współpracy i wspierania sektora obywatelskiego przez administrację publiczną, w tym samorządy Projekt ustawy powinien zostać poddany szerokiej dyskusji z organizacjami pozarządowymi i samorządami, najlepiej w formule wysłuchania publicznego.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)
  Władza wykonawcza wydaje się mieć decydujący wpływ na zarządzanie Narodowym Instytutem i jego funkcjonowanie, w związku z czym w opinii zaleca się ponowne rozważenie obecnej struktury nadzorczej i organizacyjnej.

  W międzynarodowych zaleceniach oraz dobrych praktykach w zakresie wsparcia publicznego dla stowarzyszeń wskazuje się, że za przydział środków publicznych lub zasobów powinny być odpowiedzialne różne podmioty, w miarę możliwości niezależne od wpływów rządu, nie zaś jeden organ wykonawczy.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przyjęcie projektu ustawy w obecnym kształcie będzie stanowiło odwrót od idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzi systemowe zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Apel
  List organizacji pozarządowych do posłów z apelem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu
  Projekt Narodowego Centrum nie rozwiązuje problemów, z którymi podejmujący aktywność społeczną obywatele borykają się w swojej działalności od lat.

  Zamiast pracą nad rządową strategią wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zajęto się pracami nad powołaniem instytucji, która dysponować ma środkami finansowymi na działania obywatelskie w sposób mniej przejrzysty niż to się działo dotychczas.

  Pełen tekst listu poniżej,