Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2480)

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw dot. druku sejmowego nr 2480 (druk sprawozdania Komisji: 2526)

  • Komunikat
    Komunikat Forum Odpowiedzialnego Rozwoju 12/2018: Kolejne zmiany w ustawach o sądach – kolejna część pozorowanego dialogu z Komisją Europejską
    Procedowany projekt jest kontynuacją pozorowanych ustępstw wobec Komisji Europejskiej.

    W negocjacjach z Komisją rządzący stosują taktykę drobnych zmian, mających wywołać wrażenie rozwiązania problemu upolitycznienia sądów, w rzeczywistości pozostawiając najbardziej szkodliwe i niebezpieczne rozwiązania.

    Pełen tekst komunikatu poniżej.