Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 34)

pobierz tekst nowelizacji

pobierz ustawę w wersji ujednoliconej (uwzględniającej zmiany)

Ustawa znosi przepisy o obowiązku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowiska kierownicze w służbie cywilnej na rzecz powoływania urzędników wg przepisu kodeksu pracy; odchodzi od wymogu stażu kierowniczego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ustawa zmienia status prawny Szefa Służby Cywilnej – nie musi być już bezpartyjnym urzędnikiem z wcześniejszym doświadczeniem kierowniczym w służbie cywilnej i rekomendacją organu kolegialnego (Rady Służby Cywilnej).

 • Komunikat
  Stanowiska publiczne jako łup polityczny, polityka personalna w okresie od 16 listopada 2015 r. do 31 października 2017 r., Grażyna Kopińska, Fundacja im. Stefana Batorego
  Po przyjrzeniu się sposobowi, w jaki dokonywano zmian personalnych w kilkudziesięciu instytucjach, dochodzimy do wniosku, że to, co różni sposób, w jaki przejmowano instytucje publiczne i spółki zależne od Skarbu Państwa za poprzednich rządów i za obecnego, to przede wszystkim:
  - szybkość, z jaką dokonano wymian – wymianę osób na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej i prezesów największych spół- ek przeprowadzono w pół roku.

  - głębokość zmian połączona z czasowym zawieszeniem nabytych praw pracowniczych

  - brak nie tylko konsultacji ze społeczeństwem czy opozycją parlamentarną na temat przeprowadzanych zmian, ale nawet unikanie dyskusji wewnątrz rządu.

  Pełen tekst raportu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Fundacji im. Stefana Batorego
  Przyjęta przez Sejm nowelizacja stanowi odejście od zapisanej w Konstytucji zasady bezstronności i apolityczności korpusy służby cywilnej. Jest zaprzeczeniem zarówno konstytucyjnych i międzynarodowych standardów służby cywilnej.
 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z konstytucją

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119)

pobierz tekst projektu w formacie pdf

 • Opinia
  Opinia Fundacji im. Stefana Batorego
  Rozwiązania przedstawione w projekcie będą prowadzić do upolitycznienia służby cywilnej. Są niezgodne z Konstytucją i standardami międzynarodowymi.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 143 dot. druku nr 119).

 • Opinia
  Opinia Fundacji im. Stefana Batorego
  W sprawozdaniu usunięto znaczną część wad projektu zmiany ustawy o służbie cywilnej opisanych opinii Fundacji im. Stefana Batorego do tegoż projektu – lecz nie wszystkie wady. W szczególności pozostawiono zmianę statusu Szefa Służby Cywilnej - ma on stać się zwykłym funkcjonariuszem rządowym o statusie politycznym.