Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Pobierz tekst ustawy

Nowe prawo istotnie ogranicza ochronę przyrody na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, co stanowi niemal ⅓ obszaru kraju. Dotychczas leśnicy musieli – na terenach objętych ochroną – ubiegać się o wydawanie przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska zezwoleń związanych z gatunkami chronionymi. Po wejściu w życie przepisów wystarczy, że będą stosować się do “kodeksu dobrych praktyk”, który ma być przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. W praktyce oznacza to, że gatunki chronione – również rzadkie i zagrożone wyginięciem – będą pozbawione ustawowej ochrony wszędzie tam, gdzie zaplanowana zostanie wycinka.

Ustawa otwiera też nowy rozdział w historii rzezi polskich drzew. Znosi ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce. Daje też samorządom prawo zmniejszania poziomu ochrony zieleni.