Ustawa o działalności rzeczniczej

  • Apel
    Apel Fundacji Rodzić po Ludzku do Premier Beaty Szydło
    Apelujemy do Pani jako do Premier Rządu Polskiego, o przywrócenie poprzedniego brzmienia Art. 22 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej i przywrócenie Standardów Opieki Okołoporodowej jako standardu medycznego. Zwracamy się do Pani o obronę prawa, które pomaga rodzinom witać dzieci w godnych warunkach, otoczone szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

    Pełen tekst apelu poniżej. Apel można podpisać na stronie http://www.rodzicpoludzku.pl