Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy

 • Apel
  Apel Klubu Jagiellońskiego, Partii Kukiz’15, PSL, Partii Razem i Prawicy RP do Prezydenta
  Pomimo dzielących nas różnic wspólnie uznajemy, żerealna możliwość wyboru oraz pluralizm sceny politycznej są fundamentami demokracji, a obowiązkiem ustawodawcy jest tworzyć takie przepisy wyborcze, które będą służyć Obywatelom oraz skłaniać ich do udziału w wyborach.

  Tymczasem przyjęta przez parlament zmiana ordynacji wyborczej ograniczy wybór obywateli zapewne zaledwie do dwóch największych partii, co uważamy za radykalne naruszenie zasady proporcjonalności.

  Pełen tekst apelu poniżej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2610)

 • Opinia
  Ocena projektu, Anna Rakowska-Trela, Fundacja im. Stefana Batorego
  Projektodawcy proponują znowelizować przepisy, które jeszcze nie weszły w życie.

  Trzeba pamiętać, że w toku procedowania ustawy ostatecznie uchwalonej 11 stycznia b.r. zarówno przedstawiciele administracji wyborczej, jak i eksperci zwracali uwagę na wady krytyczne przyjmowanej wówczas regulacji; niestety ustawodawca zupełnie nad tymi uwagami się nie pochylił.

  W niniejszym tekście autorka podda analizie kolejne proponowane zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem projektowanej rezygnacji z transmisji z lokalu wyborczego oraz zmian w regulacji pracy urzędników wyborczych.

  Pełen tekst opinii poniżej.