Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Zmiany zakładane w ustawie uchylają lub nowelizują przepisy, które weszły w życie w wyniku uchwalenia 11 stycznia 2018 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Krótko po wejściu w życie tej ustawy okazało się , że jej przepisy komplikują proces wyborczy, niektórych nie da się wprowadzić, są „niestosowalne” lub stoją w sprzeczności z Konstytucją RP, a nawet aktami prawa UE.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2610)

 • Opinia
  Ocena projektu, Anna Rakowska-Trela, Fundacja im. Stefana Batorego
  Projektodawcy proponują znowelizować przepisy, które jeszcze nie weszły w życie.

  Trzeba pamiętać, że w toku procedowania ustawy ostatecznie uchwalonej 11 stycznia b.r. zarówno przedstawiciele administracji wyborczej, jak i eksperci zwracali uwagę na wady krytyczne przyjmowanej wówczas regulacji; niestety ustawodawca zupełnie nad tymi uwagami się nie pochylił.

  W niniejszym tekście autorka podda analizie kolejne proponowane zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem projektowanej rezygnacji z transmisji z lokalu wyborczego oraz zmian w regulacji pracy urzędników wyborczych.

  Pełen tekst opinii poniżej.