Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 437)

pobierz tekst ustawy w formacie pdf

Ustawa m.in. zawęża zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy wymiaru sprawiedliwości oraz uchyla przepis, który zakazywał wykorzystywania w procesie tzw. owoców zatrutego drzewa, czyli dowodów uzyskanych dla celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego.

 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją
  Ustawa obliguje sądy do uwzględniania dowodów zdobytych nielegalnie. Wcześniej w orzecznictwie i przepisach obowiązywała zasada, nawiązująca do teorii owoców zatrutego drzewa, wedle której niedopuszczalne jest przeprowadzenie przed sądem dowodu, który został zdobyty w sposób niezgodny z prawem. Zmiana wprowadzona w ustawie ma szczególne znaczenie w kontekście działań operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez służby specjalne. Jest niezgodna z Konstytucją.
 • Stanowisko
  Stanowisko Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
  Jedna z wprowadzonych ustawą zmian polega na tym, że w postępowaniu karnym sądy będą uwzględniać dowody pozyskanie nielegalnie (w drodze czynu zabronionego). Otwiera to organom ścigania i służbom specjalnym furtkę do omijania prawa. Tekst pełnej opinii poniżej.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk 207)

pobierz tekst projektu w formacie pdf

Sejmowa podkomisja pracuje obecnie nad projektem ustawy nowelizującym postępowanie karne. Projekt nowelizacji m.in. zawęża zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy wymiaru sprawiedliwości oraz uchyla przepis, który zakazywał wykorzystywania w procesie tzw. owoców zatrutego drzewa, czyli dowodów uzyskanych dla celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego.

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rada Prokuratury
 • Opinia
  Opinia Prokuratora Generalnego
 • Opinia
  Opinia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych