Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki nr 696)

Wersja ustawy, która została przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu.

 • Opinia
  Opinia prawna prof. Piotr Uziębło opracowana dla Fundacji im. Stefana Batorego
  Ocena tych zmian generalnie musi być negatywna, choć niektóre z nich realizują - niestety z reguły ułomnie - postulaty zgłaszane przez doktrynę prawa konstytucyjnego. Dodać też trzeba, że część wspomnianych zmian budzić też musi bardzo poważne wątpliwości z perspektywy ich zgodności z Konstytucją RP, a także międzynarodowymi standardami wolnych wyborów.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym opracowana przez Fundację im. Stefana Batorego
  Materiał przedstawia zmiany i prognozuje ich skutki. Przykładowo zmiany dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej mogą prowadzić do obniżenie poziomu merytorycznego najwyższego organu wyborczego i pozbawienie tego organu przymiotu niezależności.

  Zmieni się charakteru PKW z organu stabilnego/stałego na organ zmieniający swój skład praktycznie co 4 lata, z uzależnieniem składu od wyników wyborów parlamentarnych, co z pewnością nie będzie pozostawało bez wpływu także na pracę i stabilność administracji wyborczej, w tym Krajowego Biura Wyborczego.

  Pełen tekst opracowania poniżej.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Poselski projekt ustawy został skierowany do Sejmu w dniu 10 listopada i po miesiącu został przyjęty przez Sejm. Tym samym, jest to kolejny przypadek, kiedy kwestie ustrojowe regulowane są za pośrednictwem projektów niepoddanych jakimkolwiek konsultacjom społecznym.

  W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka projektowana regulacja narusza Konstytucję, prawo międzynarodowe oraz świadomie prowadzi do wykluczenia osób z niepełnosprawnościami.

  Pełen tekst opinii poniżej.

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001)

Poselski projekt ustawy został skierowany do Sejmu w dniu 10 listopada. Po miesiącu został przyjęty przez Sejm i przekazany do Senatu.

 • Opinia
  Stanowisko ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego
  Propozycje zgłoszone w projekcie niosą ryzyko upolitycznienia instytucji odpowiadających za przygotowanie i przebieg wyborów oraz organizacyjnego chaosu.

  Podważają też stabilność reguł wyborów i bez odpowiedniej debaty zmieniają drastycznie reguły rywalizacji o władzę w samorządzie terytorialnym tuż przed samymi wyborami. Niedopuszczalne jest wprowadzanie tak zasadniczych zmian na mniej niż rok przed wyborami.

  Pełen tekst stanowiska poniżej
 • Opinia
  Zmiany systemu wyborczego 2018. Analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 r.
  Zmiana wielkości i granic okręgów ma istotne znaczenie jako źródło politycznego chaosu, konfliktów i frustracji.

  Oddanie tej władzy w ręce instytucji, która dopiero będzie powstawać i nie będzie nawet znana bezpośrednio zainteresowanym, nie oznacza wcale wzrostu bezstronności, lecz jedynie powstanie nowego źródła napięć społecznych.

  Pełen tekst opinii poniżej.