Ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Pobierz tekst ustawy

Na mocy ustawy o Radzie Mediów Narodowych powołana została nowa instytucja sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem mediów publicznych – Rada Mediów Narodowych.

 • Stanowisko
  List otwarty Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych w sprawie wyboru członków Rady Mediów Narodowych
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka i sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych apelują o przeprowadzenie wyborów na członków Rady w sposób, który zapewni niezależny i pluralistyczny charakter organu.

  Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli na członków Rady zostaną wybrane osoby niepełniące funkcji politycznych lub partyjnych a ich wybór nastąpi w przejrzystej i poddanej kontroli społecznej procedurze.

Projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 592)

Pobierz tekst projektu

 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Projekt ustawy narusza art. 213 Konstytucji, zgodnie z którym organem odpowiedzialnym za realizację misji mediów publicznych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z Konstytucją i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego Rada jest organem kształtującym politykę państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.