Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

 • Stanowisko
  Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
  Szczególnie istotne wątpliwości budzi treść art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o KGW. Przepisy te przewidują że na terenie jednej wsi może zostać utworzone jedno koło gospodyń wiejskich, a terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi.

  Należy zwrócić uwagę, że przepisy te wistotny sposób ograniczają możliwość skorzystania z nowej formy organizacyjnej, jaką mają być KGW. Po wejściu w życie ustawy nie wszystkie zainteresowane podmioty, spełniające ustawowe kryteria, będą mogły założyć bądź zostać członkami KGW. Ograniczenie to będzie miało szczególnie istotne znaczenie w przypadku miejscowości o dużej ilości mieszkańców.

  Pełen tekst poniżej.
 • Opinia
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Art. 4 ust. 1 stanowi, że na terenie jednej wsi może zostać utworzone jedno koło gospodyń wiejskich w rozumieniu opiniowanej ustawy. Natomiast w ust. 5 tego samego artykułu zastrzeżono, że jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.

  Zacytowane przepisy ograniczają konstytucyjną wolność zrzeszania się określoną w art. 12, art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 1 Konstytucji.

  Pełen tekst opinii poniżej.