Uchwała Nr 5 / 2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie solidarności środowiska prawniczego

Wobec sparaliżowania Trybunału Konstytucyjnego, przewidywanego ograniczenia wolności zgromadzeń i ignorowania zasad przejrzystego, demokratycznego procesu stanowienia prawa, konieczna jest solidarność całego środowiska prawniczego. Tylko wspólne działania i zgodny z prawem opór środowiska mogą ograniczyć autorytarne zapędy władzy.

Pełen tekst uchwały poniżej.