Stanowisko Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w sprawie odwołania Rzeczniczki Praw Pacjenta

Zespół Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z niepokojem przyjął informację o odwołaniu Rzeczniczki Praw Pacjenta, Krystyny Barbary Kozłowskiej. Jak wynika z doniesień medialnych, jednym z powodów jej odwołania mogło być zaangażowanie na rzecz ochrony praw reprodukcyjnych kobiet.

W ocenie Zespołu Pomocy Prawnej tego rodzaju interwencje na rzecz praw pacjentek to obowiązki ustawowe Rzecznika Praw Pacjenta – za niedopuszczalne należy uznać odwołanie osoby powołanej do ochrony praw pacjentów z powodu ich realizacji.

Pełen tekst stanowiska poniżej.