Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zdecydowany sprzeciw Zespołu budzi kwestionowanie prawa sędziego do orzekania na podstawie zarzutu generalnego braku bezstronności.

Kształtująca się z inicjatywy Prokuratora Generalnego praktyka „zawieszenia” funkcji orzeczniczych sędziów pozbawia ich możliwości wypełniania konstytucyjnych kompetencji. Tworzy także szkodliwy mechanizm prawny, który – zachowując jedynie pozory legalności – może zostać w przyszłości użyty wobec innych sędziów TK oraz np. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Pełen tekst stanowiska poniżej.