Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawidłowości wyboru sędziów TK

Zdaniem ekspertów urzędujący sędziowie TK, których dotyczy wniosek Prokuratora Generalnego, zostali wybrani prawidłowo, zgodnie z ugruntowaną praktyką parlamentarną, a Sejm VI kadencji dochował wszelkich wymaganych przez ówczesne prawo wymogów proceduralnych.

Zdaniem Zespołu skierowanie przez Prokuratora Generalnego do TK tak rażąco bezpodstawnego wniosku wskazuje, że mamy tu do czynienia z nadużywaniem środków procesowych do prowadzenia gry politycznej nielicującej z powagą jednego z naczelnych organów systemu wymiaru sprawiedliwości.

Pełen tekst stanowiska poniżej.