Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego w sprawie ostatnich zmian prawnych i faktycznych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z istotnymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego (TK), które miały miejsce w grudniu ub.r. i styczniu br. Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego, po przeanalizowaniu nowych regulacji, przygotował stanowisko, w którym podważa m.in. tryb wprowadzenia oraz zapisy zawarte w nowych ustawach regulujących pracę TK i przepisy dotyczące powoływania osoby „pełniącej obowiązki” Prezesa TK.

Prawnicy tworzący Zespół zakwestionowali także legalność wyboru sędzi Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa TK, jako „obarczone poważną wadą prawną”.

Podobna, negatywna ocena dotyczy również prawnych aspektów dopuszczenia do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, na już obsadzone miejsca sędziów wybranych przez poprzednią koalicję rządzącą.

Autorzy stanowiska zwracają także uwagę na wniosek Prokuratora Generalnego, w którym kwestionuje on prawidłowość, wyboru w 2010 r. ww. sędziów, uznając, że nie ma on „żadnego prawnego uzasadnienia”.

Pełen tekst stanowiska poniżej.