Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie manipulowania składami sędziowskimi przez panią Julię Przyłębską

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego z rosnącym niepokojem obserwuje coraz częstsze zmiany składów orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego, które dokonywane są bezpośrednio przed wyznaczonym terminem rozprawy.

Działania podejmowane przez panią Julię Przyłębską w sprawie K 9/16, polegające na zmianie składu orzeczniczego TK oraz wykluczeniu dotychczasowego sprawozdawcy z tego składu, są działaniami bezprawnymi, motywowanymi – jak oceniamy – chęcią wpłynięcia na treść rozstrzygnięcia TK. Jako takie noszą w naszej ocenie cechy manipulowania składem orzeczniczym TK i nadużywania władzy.

Zespół Ekspertów Prawnych pragnie po raz kolejny zauważyć, że pani Julia Przyłębska została powołana na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sposób niezgodny z prawem.

Pełen tekst stanowiska poniżej.