Stanowisko nr 27/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża negatywne stanowisko wobec „Informacji na temat planowanych zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie” ogłoszonych 14 grudnia 2016 r. oraz wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją konfliktu, która nastąpiła w kolejnych dniach. Apelujemy o wycofanie się z planowanych zmian i rozwiązywanie wszelkich sporów w drodze dialogu.

Pełen tekst stanowiska poniżej.