Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Założenia rządu to przede wszystkim tradycyjny zestaw inwestycji hydrotechnicznych, nie
odpowiadających wyzwaniom, z jakimi mamy do czynienia w XXI w. w związku z postępującą
katastrofą klimatyczną. To archaiczne podejście najlepiej oddaje Załącznik do Założeń
zatytułowany „Wykaz inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
realizowanych bądź planowanych do realizacji, służących poprawie retencji.”

Dla żadnej z 94 inwestycji wymienionych w załączonym do Założeń Wykazie inwestycji
nie określono, jak będzie wpływała na poprawę retencji, co znaczy, że żadna z pozycji nie
została zweryfikowana pod kątem spełnienia celu Założeń, nie mówiąc o dostosowaniu do
aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej w związku z katastrofą klimatyczną. Cały wykaz nie ma nic wspólnego z ochroną zasobów wodnych w nowoczesnym
europejskim Państwie XXI w.

 

Pełen tekst stanowiska poniżej.