Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów protestujących w Sejmie oraz ograniczenia dostępu do Sejmu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje o pełne szacunku i empatii odniesienie się do postulatów osób protestujących, a także przywrócenie pełnego dostępu jednostek, w tym dziennikarzy, do budynków znajdujących się we władaniu Sejmu.

W kontekście sposobu traktowania osób protestujących znaczny niepokój wzbudzają także informacje dotyczące warunków, w jakich przebywają osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie.

Fundacja  podkreśla również w stanowisku, że decyzja o wstrzymaniu wydawania jednorazowych kart wstępu i jednorazowych kart prasowych stanowi poważne ograniczenie prawa do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, swobody wypowiedzi i wolności prasy.

Pełen tekst apelu poniżej.