Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie ataków na osoby LGBTQI

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża stanowczy sprzeciw wobec ataków na osoby LGBTQI, których liczba w przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich miesięcy stale rośnie.

Brak jakichkolwiek działań na rzecz podniesienia standardu ochrony praw osób LGBTQI, połączony z nasiloną negatywną i wykluczającą narracją na temat tych osób oraz nierzadko niewystarczającą ich ochroną przed fizycznymi atakami skłania do wniosku, że obecnie państwo prowadzi politykę wrogą względem osób nieheteronormatywnych.

Pełen tekst stanowiska poniżej.