Stanowisko Fundacji Helsińskiej w sprawie niejasnych zasad pracy mediów w Sejmie

Zapewnienie przejrzystych reguł dostępu i poruszania się dziennikarzy po gmachach Sejmu i Senatu oraz rejestracji w nich dźwięku i obrazu jest kluczowym warunkiem sprawnej pracy mediów w parlamencie, poprawnego wykonywania przez nie funkcji publicznego stróża oraz przekazywania opinii publicznej rzetelnej informacji o funkcjonowaniu tych instytucji.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka będzie w dalszym ciągu monitorować sytuację mediów pracujących w parlamencie.

Pełen tekst stanowiska poniżej.