Stanowisko Fundacji Batorego w odpowiedzi na apel Ruchu Kontroli Wyborów

Ruch Kontroli Wyborów przedstawił liczne propozycje zmian w prawie wyborczym. Niektóre mają fundamentalny charakter i zmierzają do budowy zupełnie od nowa systemu organizacji wyborów w Polsce. O większości postulatów można dyskutować, natomiast nie do zaakceptowania jest podważanie wiarygodności procesu wyborczego w Polsce.

Pełen tekst stanowiska poniżej.