Stanowisko Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ws. stosowania klauzuli sumienia

Zespół Prawny wyraża głębokie zaniepokojenie błędnymi interpretacjami dotyczącymi klauzuli sumienia.

Zespół Prawny podkreśla, że instytucja klauzuli sumienia nie obejmuje swoim zakresem udzielania informacji, wypisywania recept lekarskich (np. na środki antykoncepcyjne, w tym antykoncepcji awaryjnej), wystawiania skierowań na badania (np. prenatalne) ani wydawania pacjentkom orzeczeń w sprawie istnienia wskazań zdrowotnych bądź dotyczących patologii płodu, uprawniających ją do legalnego przerwania ciąży. Oznacza to, że lekarz nie może odmówić wyżej wymienionych świadczeń z powołaniem się na sprzeciw sumienia.

Pełen tekst stanowiska poniżej.