Skarga Fundacji ClientEarth do Komisji Europejskiej w związku z niespełnieniem prawa unijnego w zakresie ponadnormatywnych stężeń B(A)P w Polsce

Przyczyna zwrócenia się do Komisji Europejskiej w tej sprawie:

  1. Stężenia B(a)P są problemem wieloletnim, a podejmowane działania są ewidentnie nieskuteczne;
  2. W sensie proceduralnym musimy się zwrócić do Komisji Europejskiej, bo na drodze polskiej nie

    ma możliwości rozwiązania problemu ogólnokrajowego;

  3. Z przyczyn proceduralnych osoby fizyczne i organizacje pozarządowe są w praktyce wyłączone z

    możliwości kwestionowania przed sądem instrumentów stworzonych dla poprawy jakości powietrza, np. programów ochrony powietrza.

Pełen tekst skargi poniżej.