Sędziowie pod presją – raport Stowarzyszenia Iustitia o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów

W 2017 r. w Polsce w ramach pakietu zmian prawnych dotyczących sądownictwa stworzono system dyscyplinarny, który miał zapewnić podporządkowanie sędziów woli politycznej.

Pretekstów do szykan może być wiele: wypowiedź publiczna, założenie koszulki z napisem „Konstytucja”, zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, wy- danie orzeczenia nie po myśli prokuratury lub władzy politycznej.

Postępowania dyscyplinarne to bynajmniej nie jedyne represje, jakie dotykają sędziów, którzy domagają się przestrzegania zasad praworządności w Polsce przez pozostałe władze. Takim sędziom likwiduje się wydziały i stanowiska bądź zmienia zakres czynności, by musieli orzekać w sprawach, z którymi wcześniej nie mieli styczności.

Raport stanowi kompilację najbardziej rażących przypadków represji wobec polskich sędziów z ostatniego roku.