Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk 207)

pobierz tekst projektu w formacie pdf

Sejmowa podkomisja pracuje obecnie nad projektem ustawy nowelizującym postępowanie karne. Projekt nowelizacji m.in. zawęża zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy wymiaru sprawiedliwości oraz uchyla przepis, który zakazywał wykorzystywania w procesie tzw. owoców zatrutego drzewa, czyli dowodów uzyskanych dla celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego.

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rada Prokuratury
 • Opinia
  Opinia Prokuratora Generalnego
 • Opinia
  Opinia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych