Repozytorium OFOP - raport XI 2015 – XI 2016 - Zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi

W raporcie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zostały zaprezentowane nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy na szczeblu rządowym, dotyczące:

  • konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa i podlegające im podmioty,
  • powoływania i odwoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eks-

    perckich,

  • programów współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi

Raport dostępny poniżej.