Raport International Ombudsman Institute z misji rozpoznawczej w Warszawie w Polsce 18 - 20 lipca 2016 r. „Instytucja Rzecznika w niebezpieczeństwie”

Właściwa realizacja wszystkich ważnych obowiązków polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i jego biura zależy od dostępu do sądów oraz od wystarczających środków. W związku z tym misja rozpoznawcza z dużym zaniepokojeniem zauważa, że ograniczenie dostępu Rzecznika do sądów, zmniejszenie budżetu, ograniczenie kompetencji, zmiana przepisów dotyczących immunitetu stanowią symptomy braku poszanowania i wsparcia dla mechanizmów rozliczania władz, dla polskiej Konstytucji, najlepszych praktyk międzynarodowych oraz zasady państwa prawa.

Pełen tekst raportu poniżej.