Raport Fundacji im. Stefana Batorego z monitoringu „Wiadomości” TVP w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 10-24 maja 2019 r.

Obserwacja „Wiadomości” TVP prowadzona od 10 do 24 maja 2019 r. wykazała, że główny program telewizji publicznej nie spełniał w okresie kampanii wyborczej wymogów art. 21.1 Ustawy o radiofonii i telewizji, nakazujących by programy telewizji publicznej charakteryzowały się „pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością”.

Tekst raportu do pobrania poniżej.