Puszcza Białowieska - raport z dewastacji, Fundacja Dzika Polska

Fundacja Dzika Polska przygotowała raport podsumowujący działania Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej podjęte w 2017 roku, w tym wycinki cennych drzewostanów niezgodne z prawem krajowym i europejskim. Raport powstał dzięki pracy wolontariuszy i innych organizacji społecznych, które zaangażowały się w obronę Puszczy.

Raport dostępny jest pod adresem:

http://dzikapolska.org/puszcza-bialowieska-raport-dewastacji/