Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1868)

Pobierz tekst projektu wraz z uzasadnieniem

 • Stanowisko
  Opinia koalicji organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym i obywatelskim
  Powinno powrócić się do poprzedniej wersji projektu ustawy, w której istniała możliwość uzyskania pomocy prawnej ze względu na sytuację osobistą w szczególnych sytuacjach (na przykład kobiety będącej ofiarą przemocy, która nie spełnia kryterium dochodowego, lecz w praktyce nie ma dostępu do środków finansowych).

  Wydaje nam się, że warto takie zabezpieczenie na sytuacje szczególne pozostawić. Oczywiście istnieje ryzyko nadużywania takiej możliwości, lecz Minister mógłby w rozporządzeniu ustalić, co oznacza „szczególna sytuacja osobista” i wedle jakich kryteriów ją oceniać.

  Pełen tekst opinii poniżej,
 • Stanowisko
  Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych
  Z powyższych powodów, jesteśmy przekonaniu o konieczności podjęcia poważnej debaty publicznej nad kształtem regulacji prawnych zapewniających równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Reforma systemu nieodpłatnej pomocy prawnej powinna być w związku z tym ściśle powiązana z dyskusją i pracami parlamentarnymi nad zapowiadaną przez Rząd rychłą reformą Kodeksu postępowania cywilnego.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.