Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2390)

Pobierz tekst projektu wraz z uzasadnieniem

 • Opinia
  Opinia Sądu Najwyższego
  Jest to przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa w celu osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie wpływu na funkcjonowanie Sądu Najwyższego poprzez nieznaną Konstytucji RP instytucję „sędziego pełniącego obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.”

  Konstytucja RP kierowanie pracami Sądu Najwyższego powierza jedynie Pierwszemu Prezesowi SN, powoływanemu przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

  W konkluzji opinii podkreślono, że proponowane zmiany nie realizują zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce.

  Tekst opinii poniżej.