Projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy kodeks karny

Projekt wprowadza całkowity zakaz aborcji. Autorem projektu jest Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris a Komitet Inicjatywy Obywatelskiej  „Stop Aborcji” prowadził kampanię, której celem było zebranie 100 000 podpisów i wniesienia projektu do Parlamentu jako projektu obywatelskiego. Dnia 22 września 2016 r. Sejm zdecydował o przekazaniu projektu do dalszych prac legislacyjnych.

 • Opinia
  Opinia Instytutu Spraw Publicznych - uwagi wstępne
  Do obowiązków władzy należy sprawienie, aby proces planowania rodziny był możliwy i swobodny. Tymczasem projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, w swej istocie świadomie zmierza do pozbawienia ludzi prawa do ochrony swojego zdrowia i samodzielnego decydowania o swojej prokreacji.
 • Opinia
  Opinia Instytutu Spraw Publicznych-pełen tekst
  Projekt nie zapewnia ludziom prawa do decydowania o swojej płodności i prawa do odpowiedzialnego planowania rodzicielstwa. Ponadto projekt również wpłynie na metody leczenia niepłodności in vitro i dostarczania antykoncepcji awaryjnej (art. 2 ust. 2 do art. 152 §3 k.k. projektu).
 • Stanowisko
  Stanowisko Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
  Z wieloletniej pracy Federacji wynika jasno, że skutek wprowadzenia proponowanych przepisów będzie absolutnie przeciwny od deklarowanego. Zwiększy się liczba aborcji nielegalnych i przez to z założenia niebezpiecznych.

  Proponowane przepisy w szczególnie trudnej sytuacji postawią kobiety niezamożne, ponieważ ceny nielegalnych aborcji będą bardzo wysokie ze względu na ryzyko poważnych kar kryminalnych przewidzianych w projekcie.
 • Opinia
  Opinia prawna Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
  W sytuacji przyjęcia projektu przerwanie ciąży nie będzie dozwolone w żadnym przypadku (nawet w przypadku zagrażającej życiu matki lub ciąży pochodzącej z gwałtu). Projekt doprowadzi również do ograniczenia dostępu do edukacji seksualnej. Ponadto w przypadku przyjęcia projektu z polskiego porządku prawnego zniknęłoby prawo kobiety do informacji o stanie płodu oraz do badań prenatalnych. Proponowane zmiany są niezgodne z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka.
 • Stanowisko
  Submission to the Human Rights Committee regarding Poland’s compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights.
  In recent months an anti-abortion organization launched an initiative seeking the introduction of a complete ban on abortion into Polish law and the imposition of criminal penalties of up to five years imprisonment on anyone who performs an abortion.

  If the proposed legislation were to be adopted it would have very serious implications for women in Poland. Such legislation would also clearly fail to comply with the International Covenant on Civil and Political Rights and the Committee’s recommendations.

  Full text of the submission below.