Projekt ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro (druk poselski nr 525)

Pobierz tekst projektu

W związku z decyzją Sejmu RP z 22 września 2016 r.projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

 

  • Stanowisko
    Stanowisko Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” w sprawie projektu ustawy o ochronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro.
    Stanowisko Stowarzyszenia Nasz Bocian jest jednoznacznie krytyczne wobec proponowanych zmian. Stoją one w sprzeczności z osiągnięciami nowoczesnej medycyny i uczynią zapłodnienie pozaustrojowe w sugerowanym kształcie niemal całkowicie nieefektywnym. Uderzy przede wszystkim w osoby niezamożne, dla których sfinansowanie leczenia za granicą jest nieosiągalne.

    Pełen tekst stanowiska poniżej.