Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia

Pobierz tekst oceny skutków regulacji (OSR)

  • Stanowisko
    Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
    Proponowane zmiany są niewystarczające z punktu widzenia ochrony swobody wypowiedzi.

    W opinii Fundacji proponowana regulacja nie rozwiązuje kluczowego problemu, tj. nie eliminuje możliwości poniesienia odpowiedzialności prawnej przez dziennikarza nawet w przypadku, gdy co prawda nie uzyskał on autoryzacji wypowiedzi, ale opublikował ją z zachowaniem rzetelności, w kształcie odpowiadającym rzeczywistym słowom swojego rozmówcy, bez żadnych manipulacji czy przekłamań.

    Pełen tekst opinii poniżej.