Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69)

 • Stanowisko
  Oświadczenie Komitetu Helsińskiego ws. projektu ustawy dyscyplinującej sędziów
  My, członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wymierzonego wprost w konstytucję projektu ustawowego zniesienia niezawisłości i godności urzędu sędziego zgłoszonego przez posłów PiS dokładnie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i wpisującego się w jego retorykę.

  Przyjęcie tej ustawy cofnęłoby Polskę poza granice europejskiej cywilizacji, praw człowieka, rządów prawa, godności każdego człowieka i podziału władz. Byłoby wstępem do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

  Pełen tekst stanowiska wraz z podpisami poniżej.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Projekt zmierza do zmuszenia polskich sędziów do niestosowania systemowej wykładni prawa, odejścia od posługiwania się bezpośrednim stosowaniem Konstytucji, a także odwoływaniem się do prawa międzynarodowego. Podważa również podstawy funkcjonowania prawa Unii Europejskiej, w tym prawo i obowiązek każdego sądu krajowego do zagwarantowania skuteczności prawa unijnego w krajowym porządku prawnym.

  Pełen tekst opinii poniżej.