Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia

  • Opinia
    Analiza prawna Fundacji Client Earth Polska
    Projekt nowelizacji ustawy paliwowej oraz projekt rozporządzenia paliwowego, w kształcie zaproponowanym przez ME, nie przyczynią się do istotnej redukcji niskiej emisji, która jest powodowana przez stosowanie paliw stałych w sektorze komunalno- bytowym.

    W związku z tym projektowane przepisy należy uznać za nieadekwatne w stosunku do problemu, jaki mają rozwiązywać. Co symptomatyczne, w OSR do projektu nowelizacji ustawy paliwowej wskazano jedynie (w trybie przypuszczającym), że proponowane działania „mogą przyczynić się”18, a nie że przyczynią się do redukcji niskiej emisji.

    Pełen tekst opinii poniżej.