Projekt ustawy - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1319)

  • Stanowisko
    Stanowisko Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
    Zgodnie z projektem kupno antykoncepcji awaryjnej ellaOne – dostępnej od kwietnia 2015 r. bez recepty - znów będzie uzależnione od decyzji lekarza, czy przepisać ten środek czy nie. Co więcej, każdy rodzaj antykoncepcji mający charakter produktu leczniczego będzie wydawany tylko na receptę.

    Pełen tekst stanowiska poniżej.