Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Pobierz tekst projektu

 • Stanowisko
  Stanowisko Koalicji Mam Prawo
  Nastolatki nie kupują tabletki ellaOne tzw. „pigułki dzień po” bez recepty – wbrew opinii przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia. Nabywcy w wieku poniżej 18 lat stanowią niespełna 2% kupujących lek. Największą grupę klientów aptek kupujących ellaOne stanowią osoby w wieku 18-35 lat (84%). Te wyniki sugerują, że dostępność leku ellaOne, bez konieczności posiadania recepty, nie stanowi ryzyka nadużywania go przez polskie nastolatki.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Apel Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz innych organizacji pozarządowych
  Apel o niewprowadzanie zmian dotyczących dostępności antykoncepcji doraźnej EllaOne.

  Projekt wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym wszystkie produkty o działaniu antykoncepcyjnym byłyby wydawane z apteki wyłącznie na podstawie recepty. Oznacza to, że antykoncepcja doraźna EllaOne – octan uliprystalu nie byłaby już dostępna w aptece bez recepty, czyli w sposób, w jaki określa to decyzja Komisji Europejskiej nr C(2015)51.

  Dostępność EllaOne bez recepty umożliwia realizację prawa do ochrony zdrowia, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do samostanowienia. Nie istnieją żadne medyczne powody, aby dostęp do EllaOne ograniczyć wyłącznie do sprzedaży na receptę.