Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Pobierz tekst projektu

 • Stanowisko
  Stanowisko Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ws. projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  Projekt wprowadza zmiany dotyczące sprzeciwu od odmowy przez lekarza wydania opinii albo orzeczenia lub odmowy wydania skierowania na badanie diagnostyczne, jeżeli wynik badania jest niezbędny do wydania opinii albo orzeczenia.

  Rozczarowujące jest jednak skrócenie terminu na rozpoznanie przez Komisję Lekarską sprzeciwu pacjenta z 30 do 21 dni, czyli tylko o 9 dni, a nie o 20, tak jak dotychczas postulowała Federacja oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

  Termin 21 dni może okazać się wciąż zbyt długi w przypadku potrzeby dokonania legalnej aborcji, która limitowana jest m. in. wiekiem płodu i w rezultacie zablokować możliwość jej przeprowadzenia zgodnie
  z prawem.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej