Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Pobierz tekst projektu

 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
  Krajowa Rada Sądownictwa jest organem powołanym do ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1 Konstytucji). Przedłożony projekt przewiduje zaś rozwiązania zmieniające ustrojową pozycję Krajowej Rady Sądownictwa bez zmiany Konstytucji, sprowadzając ryzyko ograniczenia sprawności Rady w wypełnianiu wyznaczonej w ustawie zasadniczej roli strażnika niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Fundacji Court Watch Polska
  Fundacja ocenia pozytywnie m.in. powszechny i bezpośredni wybór przez sędziów swoich reprezentantów w KRS. Natomiast negatywnie ocenia:

   Skrócenie kadencji obecnie zasiadających w Radzie sędziów;

   Zobowiązanie Rady do przedstawienia Prezydentowi we wniosku o powołanie na
  stanowisko sędziego dwóch kandydatów, jeśli zgłosi się więcej niż jeden.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Sędziów Themis
  Opiniowany projekt wprowadza zmiany prowadzące do zmniejszenia znaczenia Rady i osłabienia jej rzeczywistej pozycji w stosunku do innych organów Państwa.

  Propozycje tych regulacji muszą być poczytane jako próba. politycznego wpływania na kształt szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Kierunek zmian jest w perspektywie niebezpieczny dla stabilności Państwa, opierającej się między innymi na odrębności i niezależności władzy sądowniczej.