Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Projekt został zgłoszony przez opozycję i odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu w dniu 7 kwietnia.

  • Stanowisko
    Stanowisko nr 4/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
    Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę zmian regulacji dotyczącej zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa wyraża poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

    Pełen tekst stanowiska poniżej.