Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia

Pobierz ocenę skutków regulacji (OSR)

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  W opinii Fundacji pomysł wprowadzenia wymogu znajomości języka polskiego jako jednej z podstaw uzyskania pobytu stałego w Polsce jest nieuzasadniony.

  Podkreślono także, że należy wprowadzić gwarancje dla cudzoziemców będących ofiarami przemocy domowej oraz umożliwić cudzoziemcom umieszczonym w ośrodkach strzeżonych dostęp do akt ich sprawy.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia IOM - Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji
 • Stanowisko
  Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek – Gebert