Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk sejmowy 2660)

 • Apel
  Petycja Klubu Jagiellońskiego do władz partii Prawo i Sprawiedliwość
  Projekt zakłada taką zmianę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, która w praktyce wykluczy wszystkie inne listy poza tworzonymi przez dwie największe partie.

  Uważamy, że to niepotrzebna i szkodliwa dla polskiej demokracji zmiana!

  Pełen tekst petycji poniżej,
 • Opinia
  Ekspertyza Fundacji im. Stefana Batorego, Forum Idei
  Ekspertyza prof. Bartłomieja Michalaka wskazuje, iż zaproponowane 21 czerwca przez PiS zmiany zasad wyborów do PE doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze, łamiąc tym samym zasadę proporcjonalności wyborów.

  Gdyby wybory do Europarlamentu odbyły się w 2014 roku na zasadach proponowanych w projekcie posłów PiS, 63% głosów zdobytych przez dwie największe partie przełożyłoby się na 92,4% mandatów.

  Pełen tekst ekspertyzy poniżej
 • Opinia
  Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich
  Rzecznik przestrzega: nowy system wyborczy do PE pozbawi reprezentacji dużą część wyborców.

  Wynikiem zmian może być duża nadreprezentacja posłów wybranych z komitetów wyborczych, które uzyskają większe poparcie - kosztem komitetów o poparciu mniejszym, w tym tzw. obywatelskich
  Może to prowadzić do faktycznego pozbawienia reprezentacji relatywnie dużej części wyborców.

  Test opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Jak poprawić system wyborczy do parlamentu Europejskiego, aby uczynić wybory bardziej przejrzystymi?, Bartłomiej Michalak, Instytut Spraw Publicznych