Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3251)

Projekt wprowadza m.in.

 • możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego bez obecności oskarżonego i jego obrońcy,
 • możliwość rezygnacji z przesłuchania pokrzywdzonego w toku postępowania karnego.

 

 • Stanowisko
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Część z projektowanych rozwiązań jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Wśród nich należy wymienić możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego bez obecności oskarżonego i jego obrońcy oraz o możliwość rezygnacji z przesłuchania pokrzywdzonego w toku postępowania karnego.

  Projekt przyczyni się do łatwiejszego orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności.

  Jedynie niektóre z rozwiązań przyjętych w projekcie przyczynią się do przyspieszenia postępowania karnego, nie powodując jednocześnie rażącego ograniczenia gwarancji procesowych.

  Pełen tekst opinii poniżej.